Zamek w Lesku

województwo PODKARPACKIE

BZAMEK W LESKU

Pewnego razu w drodze powrotnej z Bieszczad postanowiliśmy się zatrzymać w Lesku. Jedną z ciekawostek jak tam odwiedziliśmy był miejscowy zamek. Zapraszamy do przeczytania jego historii 😉
Początki Zamku Leskiego, wiążą się z magnacką rodziną Kmitów herbu Szreniawa. Kmitowie posiadali liczne dobra w województwach: krakowskimi ruskim. Wnieśli oni duży wkład w kolonizację ziemi sanockiej i przemyskiej. Pierwszą ich rezydencją na ziemi sanockiej był Zamek Sobień nad Sanem k/Sanoka, zniszczony przez najazd węgierski w 1474 roku. Wówczas to za miejsce administracji swoich dóbr obrali Lesko. Na miejscu obecnego Zamku w 1473 r. kasztelan przemyski Jan Kmita zbudował drewniany dwór.
W 1580 r. zamek składał się z dwóch budynków murowanych – parterowego mieszkalnego i piętrowego. W tym okresie Zamek miał cechy renesansowe, otoczony był w części murami, a w części drewnianą palisadą. Zabudowania tworzyły część mieszkalną i gospodarczą. Od drugiej połowy XVI wieku Zamek staje się siedzibą Stadnickich na okres ponad 160 lat. W tym okresie został on przebudowany, prawdopodobnie w 1656 r. otrzymał mury obronne z bastejami i basteją. Niestety w 1701 r. został zniszczony przez Szwedów.
W 1783 roku Zamek odbudowany przez Józefa Ossolińskiego spłonął. Do początków XIX wieku Zamek pozostał w ruinie. W 1799 roku, gdy spadkobierczyni Józefa Mniszcha Julia Teresa poślubiła Franciszka Ksawerego Krasickiego, Zamek i dobra przeszły do rodziny Krasickich. Jego odbudowę rozpoczął Ksawery Krasicki w 1803 roku, prace trwały z przerwami. Zasadnicze roboty wg projektu Wincentego Pola trwały w latach 1835-1840. Budowla zmieniła wówczas swoje oblicze, z obronnej warowni przekształciła się w otwartą rezydencję w stylu klasycystycznym, wzniesiono parterową oranżerię. Wokół parku powstał park krajobrazowy w stylu angielskim.
W czasie I wojny światowej 1915r. obiekt został zniszczony. Ponowną odbudowę zakończył w 1924r. August Krasicki. W latach 1939-1941 gdyw wyniku paktu Ribentrop – Mołotow granica okupacji przebiegała na Sanie, Lesko i Zamek znalazły się pod panowaniem Rosjan. W Zamku stacjonowały oddziały graniczne. W 1941r. miasto Lesko zostało zajęte przez Niemców. W czasie okupacji niemieckiej w Zamku kwaterowały oddziały niemieckie. W 1944r. Lesko wraz z Zamkiem ponownie zajęli Rosjanie. Zamek pełnił funkcje sztabu wojskowego przez cały okres walk z oddziałami UPA. W czasie wojny rodzina Krasickich zamieszkiwała w Porażu koło Sanoka.
W czasie II wojny światowej Zamek został poważnie uszkodzony. Po II wojnie światowej od 1956r. do początku lat 60 trwały prace remontowe, po przeprowadzonym remoncie Zamek został przystosowany na cele obiektu kolonijnego oraz wypoczynkowego. W ramach remontu m.in. odgruzowano pomieszczenia piwnic i parteru, odtworzono zniszczone sklepienia, wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę, wykonano roboty wykończeniowe.Obecnie Zamek pełni funkcje hotelowe.
Pozdrawiamy i zapraszamy do Leska!

lesko – województwo podkarpackie

Mapy & ciekawostki

"Turyści nie wiedzą gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą gdzie będą." Paul Theroux

Dodaj komentarz