Zamek Bolczów

województwo dolnośląskie

Zamek Bolczów

Rudawy Janowcikie

W Rudawach Janowickich znajduje się wyjątkowy zamek – Zamek Bolczów w Janowicach.
Zamek znajduje się na wysokości 561 m n.p.m. i wbudowany jest w naturalne fragmenty skalnych ścian! Co robi niesamowite wrażenie!
Wstęp na zamek jest bezpłatny i prowadzi tu m.in. zielony szlak z Janowic Wielkich.
Powstanie zamku w roku 1375 przypisuje się dworzaninowi księcia Bolka II z rodu Bolczów.
Naj­star­szą częścią zamku jest za­mek gór­ny zaj­mu­ją­cy ob­szar mię­dzy dwie­ma for­ma­cja­mi skal­ny­mi, któ­re po­łą­czo­ne mu­ra­mi utwo­rzy­ły nie­wiel­ki, re­gu­lar­ny dzie­dzi­niec.

bolczów – województwo dolnośląskie

Mapy & ciekawostki

"Turyści nie wiedzą gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą gdzie będą." Paul Theroux

Dodaj komentarz