Prudnik

województwo OPOLSKIE

pRUDNIK

Zapraszamy dzisiaj do miasta które może być dla Was początkiem lub końcem Głównego Szlaku Sudeckiego, a mianowicie Prudnika. Miasto znajdujące się obecnie w województwie opolskim historycznie leży na Górnym Śląsku i jest stolicą tzw. ziemi prudnickiej. Nazwa Prudnik została utworzona od rzeczownika prąd i oznacza podobnie jak pobliska Prężyna rzekę o wartkim nurcie.
Według legendy założycielami drewnianego zamku z Wieżą Pogańską byli templariusze. Fakt ten miał mieć miejsce ok. 1000 r. choć skądinąd wiadomo, że zakon templariuszy powstał w 1118 r. Dokumenty historyczne wskazują jednak na marszałka czeskiego Woka z Rosenberga, który w latach 1255-1259 założył w tej okolicy kilka wsi, a w obronnym zakolu rzeki Prudnik – zamek gotycki, kontrolujący ruch na szlaku handlowym z Nysy do Opawy . Jego syn, Henryk około 1279 r. postarał się o lokację miasta na prawie niemieckim. Wówczas powstał szachownicowy układ ulic z ratuszem i tzw. blokiem śródrynkowym, otoczony owalnym układem murów obronnych.
W 1642 roku gród został zdobyty, splądrowany, a następnie spalony przez Szwedów. Wcześniej w 1625 roku tereny te nawiedziła epidemia dżumy, która zdziesiątkowała miejscową ludność. Były to dotkliwe ciosy dla miasta, które na szczęście dość szybko odbudowano z pomocą cesarza i cechu śląskich rzeźników.
Ponowny rozwój nastąpił z początkiem XIX w. W 1828 roku Prudnik liczył około 4000 mieszkańców. W tym też okresie powstały pierwsze fabryki wełny , lnu i jedwabiu, a także fabryka adamaszku Fränkla. Wybudowano cegielnię, browar, młyny i fabrykę octu. W 1876 roku Prudnik połączono koleją z Nysą i Koźlem. Początek XX wieku związany był z rozwojem południowej części miasta, gdzie powstała ciekawa zabudowa willowa, wielorodzinna, a także łaźnia miejska, park, budynek kasyna i koszary.
Ważnym wydarzeniem w najnowszej historii Prudnika był plebiscyt górnośląski 1921 r., mający zdecydować o przynależności państwowej tej ziemi. Jak na całym Śląsku, tak i tutaj zakończył się polską porażką. W wyniku tego do wyzwolenia 1945 r. Prudnik znajdował się najpierw w obrębie Republiki Weimarskiej, a później III Rzeszy.
Wyzwolenie przyniosło nowe wyzwania. Rozpoczęło się organizowanie polskiej administracji i życia gospodarczego. Nastąpił okres odbudowy miasta, powstały między innnymi osiedla, budynki użyteczności publicznej oraz nowe zakłady przemysłowe w północnej części miasta.
Co warto odwiedzić w Prudniku:
– stare miasto, w granicach średniowiecznego założenia;
– kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła;
– park miejski, z końca XIX w;
– wieża zamkowa zwana wieżą Woka, z XIII/XIV w., XV w., pozostałość średniowiecznego zamku;
– Muzeum Ziemi Prudnickiej ulokowane w dawnych murach miejskich;
– ratusz miejski, z XVIII w, który obecny kształt uzyskał w latach 1894–1896.
Zapraszamy do Prudnika!

pRUDNIK – województwo opolskie

Mapy & ciekawostki

"Turyści nie wiedzą gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą gdzie będą." Paul Theroux

Dodaj komentarz