Lubomir – Beskid Makowski 19/29

Korona Gór polski

Lubomir 904 m n.p.m.

Beskid Makowski

Podczas naszych niedawnych wędrówek mieliśmy okazję odwiedzić Lubomir (904 m n.p.m.), który został zaliczony do Korony Gór Polski jako najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego.
 
Czy jest tak w rzeczywistości? Mamy nadzieję, że rozjaśnimy Wam ten temat 😉
Lubomir jest najwyższym szczytem Pasma Lubomira i Łysiny i znajduje się na jego wschodnim końcu, jego południowo-wschodnie stoki opadają do Przełęczy Jaworzyce.
 
Stoki północne są bardziej strome od południowych. Z masywu Lubomira wypływa kilka potoków: Niedźwiadek (dopływ Kasinianki) oraz Lipnik i Smarkawka (dopływy Krzyworzeki). Nazwa szczytu pochodzi od nazwiska księcia Kazimierza Lubomirskiego. Nadano ją w 1932 r. w uznaniu jego zasług (w 1922 r. ofiarował domek myśliwski i 10 ha lasu na szczycie zwanym wówczas Łysiną pod budowę obserwatorium astronomicznego).
 
Wierzchołek Lubomira jest całkowicie zalesiony, więc pozbawiony widoków. W 1922 r. na szczycie Lubomira (wówczas Łysiny), na dawnej polanie Przygoleź wybudowano, z inicjatywy prof. Tadeusza Banachiewicza niewielkie obserwatorium astronomiczne – jedno z dwóch w ówczesnych polskich Karpatach.
 
Podczas wojny Pasmo Lubomira i Łysiny było miejscem stacjonowania oddziałów partyzanckich. W ramach spowodowanych tym faktem represji obserwatorium wraz ze znajdującym się obok budynkiem mieszkalnym zostało przez Niemców spalone we wrześniu 1944 roku. Jedynymi ocalałymi fragmentami zabudowań starego obserwatorium są betonowe schody oraz podstawa teleskopu.
 
Latem 2006 roku, obok pozostałości przedwojennego obserwatorium, na miejscu fundamentów budynku mieszkalnego, rozpoczęto budowę nowego obserwatorium astronomicznego. Dnia 16 października 2007 r. miało miejsce uroczyste otwarcie obiektu – Obserwatorium Astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza na Lubomirze. Obecnie obiekt udostępniany jest turystom i można go zwiedzać.
Przez autorów pomysłu Korona Gór Polski Lubomir został zaliczony do tej listy jako najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego. Autorzy ci ustalali listę szczytów według własnych kryteriów. Nie pokrywają się one z pełną, naukową regionalizacją Polski opracowaną przez Jerzego Kondrackiego, według której Lubomir należy do Beskidu Wyspowego.
Różnic takich jest więcej, tak więc listy Korony Gór Polski nie należy traktować jako listy najwyższych szczytów gór Polski, a jedynie jako listę szczytów ustalonych przez autorów tego pomysłu.
 
Pozdrawiam
Bartek
 

trasa

Schronisko PTTK Kudłacze - Lubimir -Schronisko PTTK Kudłacze

Dystans

ok. 10,5 km

Czas przejścia

ok. 3,5 h

Beskid Makowski – Lubomir – Obserwatorium astronomiczne

Mapy & ciekawostki

Szczyt Lubomira
Beskid Makowski. 
Jest to rzadko uczęszczane pasmo, gdzie możemy przez cały dzień nie spotkać żadnego turysty. Jeżeli szukacie ciszy i spokoju to ten rejon jest wymarzonym miejscem 😉

Najwyższym szczytem Beskdu Makowskiego jest Mędralowa (1169 m) chociaż Klub Zdobywców Korony Gór Polski wyznaczył na jej miejsce Lubomir (904 m). Pasmo to od zachodu sąsiaduje z Beskidem Małym, Kotliną Żywiecką i Beskidem Żywieckim, od północy z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Beskidem Wyspowym, od południa z Kotliną Rabczańską, Pasmem Babiogórskim i pasmem Beskidów Orawskich (po słowackiej stronie).

Beskid Makowski zbudowany jest z piaskowców magurskich przewarstwionych warstwami łupków. W łupkach tych wyrzeźbione zostały doliny rzeczne. Składa się z wielu rozczłonkowanych pasm górskich i wzniesień. Są to (w nawiasie najwyższy szczyt pasma):
Pasmo Pewelskie (Baków 766 m)
Pasmo Laskowskie (Łosek lub Lasek 876 m)
Pasmo Chełmu (Chełm 603 m)
Pasmo Babicy (Babica 727 m)
Pasmo Koskowej Góry (Koskowa Góra 866 m)
Pasmo Przedbabiogórskie (Mędralowa 1169 m)

Na mapach jednak i w przewodnikach zwykle spotkać się można z innym podziałem, w którym do Beskidu Makowskiego dodatkowo zaliczane jest jeszcze całe Pasmo Lubomira i Łysiny oraz Zębalowej. Pasmo Przedbabiogórskie, czasami zaliczane jest do Beskidu Żywieckiego.

Beskid Makowski jest obszarem dość gęsto zaludnionym. Lasy występują głównie na wyższych grzbietach górskich, natomiast doliny i śródgórskie zrównania zajęte są pod uprawy rolne i osady ludzkie. Na terenie Beskidu Makowskiego znajdują się 4 miasta: Maków Podhalański, Sucha Beskidzka, Jordanów oraz Myślenice.

Zapraszamy w to ciekawe i jeszcze mało odkryte pasmo górskie 
„Cóż zmusza Cię, człowieku, abyś opuścił własne schronienie w mieście, porzucił krewnych i przyjaciół i udał się w wędrówkę poprzez góry i doliny? Cóż jeśli nie przyrodzone piękno świata.”
Leonardo da Vinci

Dodaj komentarz