Cerkiew w Orelcu

województwo PODKARPACKIE

CERKIEW W ORELCU

W Bieszczadach i Beskidzie Niskim znajdziemy wiele wspaniałych, pięknych często już nieużytkowanych cerkwi. Często stoi za nimi historia wielu wysiedlonych wsi i łez ludzkich…
Orelec to wioska licząca sobie około 400 mieszkańców, istniejąca od blisko 1580. Znajdziemy ją po drodze z Uherzec do Soliny. W 1672 na wioskę najechali Tatarzy, ocalały dwa domy, praktycznie całą ludność uprowadzono w jasyr. Czas mijał wieś odrodziła się, w 1921 roku roku wioska liczyła już około 436 mieszkańców. Po II wojnie światowej z wioski wysiedlono Ukraińców.
Cerkiew w Orelcu p.w. Narodzenia św. Anny pochodzi z 1759 roku, prawdopodobnie zbudowana z materiałów pozyskanych z rozbiórki cerkwi w pobliskich Uhercach. Została wyremontowana w 1933, wtedy też najprawdopodobniej dobudowany został przedsionek.
Cerkiew w Orelcu została przejęta przez kościół rzymskokatolicki w 1967 r. (od 1947 roku była bowiem nieużytkowana kultowo, służyła za to leśnictwu – jako magazyn szyszek…Wtedy zniknęły też ikony…Część z nich znajduje się w zbiorach sanockiego MBL, a fragmenty ołtarza w muzeum w Łańcucie).
Po wybudowaniu nowego kościoła w Orelcu w 2009 ponownie jest 2009 nieużytkowana.
Przed cerkwią oddzielnie stoi dzwonnica, w której na dole jest spichlerz.
Historia to tak tajemnicza jak całe Bieszczady i Beskid Niski…
A może Wy wiecie coś więcej o cerkwi w Orelcu?

ORELEC – województwo PODKARPACKIE

Mapy & ciekawostki

"Turyści nie wiedzą gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą gdzie będą." Paul Theroux

Dodaj komentarz