Zamek Pieskowa Skała

województwo małopolskie

Zamek w Pieskowej skale

W pewien porywisty, niedzielny poranek postanowiliśmy wybrać się w Dolinę Prądnika by odwiedzić jeden z malowniczych zamków Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Zamek w Pieskowej Skale Natchnęła nas do tego nasz koleżanka, która szukała miłego dla oka pejzarzy, w który potrzebny był jako tło do finałowego losowania nagrody w pewnym konkursie 😉
W pierwszej połowie XIV w. Kazimierz III Wielki wybudował w tym miejscu zamek, element łańcucha obronnych Orlich Gniazd, składający się z dwóch części: górnej i dolnej. Górna, niezachowana, wzniesiona była na niedostępnej skale zwanej „Dorotką”.
W latach 1377–1608 zamek był siedzibą rodu Szafrańców, którego znanym przedstawicielem był wojewoda krakowski Piotr Szafraniec. Niektórzy późniejsi przedstawiciele rodu trudnili się zbójectwem i wykorzystywali zamek jako punkt wypadowy do napadów na kupców przejeżdżających biegnącym przez Dolinę Prądnika traktem łączącym Kraków ze Śląskiem. W 1484 r. Krzysztof Szafraniec, prawnuk pierwszego właściciela, został za to ścięty na Wawelu.
W latach 1542–1580 gotycki zamek przekształcono w renesansową rezydencję. W XVII w., za czasów Michała Zebrzydowskiego dobudowano system fortyfikacji bastionowych. W czasie potopu szwedzkiego (1655 r.) zamek został zniszczony, zaś w 1718 r. uległ pożarowi. Odbudowano go jako siedzibę rodu Wielopolskich w 1768 r. W 1787 r. gościł króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W wyniku kolejnego pożaru (1850 r.) zniszczeniu uległa najstarsza jego część – wysoki zamek.
W czasie powstania styczniowego 4 i 5 marca 1863 r. w Pieskowej Skale i pobliskiej Skale miały miejsce dwie bitwy powstańców pod dowództwem Mariana Langiewicza z wojskami rosyjskimi. Podczas tych walk śmierć poniósł walczący po stronie Polaków ukraiński rewolucjonista, pułkownik armii rosyjskiej Andrij Potebnia. Obroną samego zamku dowodził Aleksander Zdanowicz. Po wycofaniu się powstańców, zamek zajęli i zrabowali Rosjanie.
W latach 80. XIX w., kolejny z Mieroszewskich – Sobiesław prowadził w zamku prace remontowe wzbogacając go o elementy neogotyckie. Znany z hulaszczego trybu życia hrabia Krzysztof Mieroszewski – syn Sobiesława roztrwonił rodzinny majątek, sprzedając między innymi zamek.
W okresie II wojny światowej w zamku mieścił się sierociniec dla polskich dzieci z Wołynia, ocalałych z ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów.
Po II wojnie światowej zamek Pieskowej Skale przejął Skarb Państwa, po generalnej renowacji w latach 1950–1963 stał się Oddziałem Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Obecnie znajduje się w nim stała ekspozycja „Przemiany stylowe w sztuce europejskiej od średniowiecza do połowy XIX wieku”. Zamek pojawia się w filmach, m.in. w serialach Janosik oraz Stawka większa niż życie.
Zapraszamy do tego ciekawgo miejsca 😉

pieskowa skała – województwo małopolskie

Mapy & ciekawostki

Jaki jest Wasz ulubiony zamek na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej? Macie jakieś wyjątkowe wspomnienia?
Jeżeli tak to zachęcamy do lektury książeczki pt. Legendy i opowieści niesamowite o zamkach jurajskich i duchach w nich mieszkających. Jest to zbiór legend o warowniach Jury Krakowsko-Częstochowskiej ilustrowany fragmentami XIX-wiecznych rycin autorstwa m. in. Vogla, Ordy. Po lekturze zamieszonych tu historii na pewno zwiedzaniu jurajskich warowni będzie dużo ciekawsze
Podczas ostatniej Juromanii mieliśmy okazję odwiedzić zamek w Piskowej Skale i obejrzeć go podczas, bardzo ciekawego, nocnego zwiedzania.
Na dziedzińcu czekał już na nas przewodnik, który oprowadził nas po bajecznie oświetlonym obiekcie.
Zamek był siedzibą rodu Szafrańców, którego znanym przedstawicielem był wojewoda krakowski Piotr Szafraniec. Niektórzy późniejsi przedstawiciele rodu trudnili się zbójectwem i wykorzystywali zamek jako punkt wypadowy do napadów na kupców przejeżdżających biegnącym przez Dolinę Prądnika traktem łączącym Kraków ze Śląskiem.
Po II wojnie światowej zamek w Pieskowej Skale przejął Skarb Państwa, po generalnej renowacji w latach 1950–1963 stał się Oddziałem Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.
Obecnie znajduje się w nim stała ekspozycja „Przemiany stylowe w sztuce europejskiej od średniowiecza do połowy XIX wieku”. Zamek pojawia się w filmach, m.in. w serialach Janosik oraz Stawka większa niż życie.
Zachęcamy do dowiedzin zamku w Piskowej Skale, zwłaszcza podczas Juromanii, któa odbywa się co roku w okolicach września 😉
"Turyści nie wiedzą gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą gdzie będą." Paul Theroux

Dodaj komentarz