Duszniki Zdrój

województwo dolnośląskie

dUSZNIKI ZDRÓJ

muzeum papieru

Dzisiaj zabierzemy Was do ciekawego i nietypowego obiektu w Dusznikach Zdroju a mianowicie Muzeum Papiernictwa w starym i autentycznym młynie papierniczym. Wędrując Głownym Szlakiem Sudeckim nie mogliśmy nie odwiedzić tego miejsca!
Młyn papierniczy w Dusznikach to zabytek techniki. Elementami charakterystycznymi dla papierni są dach kryty gontem, zakończony od zachodu barokowym szczytem wolutowym oraz oryginalny pawilon wejściowy w kształcie wieży, a we wnętrzach budynku – polichromia z XVII–XIX stulecia. Obiekt posiada dużą wartość historyczną w skali Polski i jest jednocześnie ciekawą atrakcją turystyczną. Obecnie trwają starania o wpisanie zabytkowej papierni na listę UNESCO.
Muzeum Papiernictwa otwarto dla zwiedzających w 1968 roku. Po trzech latach wprowadzono pokazową produkcję papieru czerpanego. Czerpalnia prędko stała się atrakcją przyciągającą każdego roku dziesiątki tysięcy turystów. Do dzisiaj istnieje możliwość samodzielnego wyprodukowania kilki ryz papieru dla najmłodszych w ramach ciekawych warsztatów, które udało nam się zobaczyć przy okazji zwiedzania tego miejsca.
Papiernia ucierpiała podczas lokalnej powodzi w lipcu 1998 r., która dotknęła zachodnią część ziemi kłodzkiej. Woda zalała czerpalnię, podmyła fundamenty suszarni, zniszczyła muzealny dziedziniec oraz przyniosła wiele ton mułu i nieczystości. Skutki powodzi na szczęście usunięto.
Muzeum udostępnia zwiedzającym ekspozycje poświęcone historii papieru, jego roli w rozwoju cywilizacji oraz zastosowaniu w codziennym życiu. Wystawy czasowe prezentowane w dusznickiej papierni poświęcone są m.in. sztuce współczesnej, dziejom techniki oraz historii regionu.
Zapraszamy do Dusznik Zdroju!

Duszniki Zdrój – województwo dolnośląskie

Mapy & ciekawostki

"Turyści nie wiedzą gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą gdzie będą." Paul Theroux

Dodaj komentarz