Tomaszów Mazowiecki

województwo łódzkie

Tomaszów mazowiecki

ReZerwat przyrody " niebieskie źródełka

Rezerwat przyrody Niebieskie Źródła został utworzony, dla ochrony malowniczych źródeł krasowych o błękitnym zabarwieniu i zachowania ostoi licznych gatunków ptaków. Na jego terenie znajduje się las olchowy stanowiący ich ostoję.

Rezerwat ten obejmuje także silnie pulsujące źródła typu limnokrenowego, które dają początek rzece Jana. Ich urok polega na tym, że woda wybija z dna piasek, który widziany przez taflę wody ma niepowtarzalną, niebiesko-błękitno-zieloną barwę, której odcienie zależą od stanu pogody, stopnia nasłonecznienia bądź zachmurzenia. Czysta woda z wapiennych źródeł pochłania promienie czerwone, a przepuszcza odbite od dna niebieskie i zielone, które można obserwować.

Temperatura wody w miejscach wypływu wynosi około 9°C, w otaczającym je akwenie waha się od 6°C zimą do 11°C latem. Wydajność wód wynosi obecnie 80 l/s i jest znacznie niższa niż kiedyś, na co duży wpływ miała działalność człowieka.

Skansen rzeki pilicy

Skansen Rzeki Pilicy to utworzony w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Modrzewskiego 9/11 przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza. Cele powstania skansenu jest prowadzenie edukacji historycznej i ekologicznej oraz zachowanie pamiątek z przeszłości.
Zaczątkiem skansenu jest zabytkowy młyn wodny przeniesiony z Kuźnicy Żerechowskiej. Ocalał w ten sposób od zniszczenia, gdyż znajdował się na terenie zalewowym budowanego zbiornika retencyjnego na dopływie Pilicy – Luciąży.
 
W skansenie znajduje się też drewniany domek, przeniesiony ze Spały, a pełniący funkcję wygódki dla carów polujących w spalskiej puszczy, oraz wartownia, która znajdowała się początkowo przy jednej z bram wjazdowych do rezydencji prezydenckiej.
 
Tworzony jest również dział wojskowy, posiadający m.in. dźwig wojskowy i działa artyleryjskie konstrukcji radzieckiej.
 

gRorty nagórzyckie

Groty Nagórzyckie są podziemną trasą turystyczną ukazującą dawne wyrobiska piasku kwarcowego z XVIII wieku.
 
Tutejsze skały piaskowcowe liczą prawie 100 milionów lat i pochodzą z epoki kredowej, gdy na obszary tzw. Niecki Tomaszowskiej wielokrotnie wkraczało i wycofywało się morze.
Groty są pozostałością po podziemnej kopalni kwarcu wydobywanego w XVIII stuleciu i na początku XIX wieku. Groty składają się z licznych korytarzy, wnęk, zaułków i sal. 
 
Największe wyrobisko zwane „Salą Królewską” ma 30 m długości, 25 m szerokości i 3 m wysokości. Najrozleglejsza grota ma długość 120 metrów. Każda grota nosiła inną nazwę, np. Boczna, Borsucza, Chowańcza, Ciemna, Jeziorna, Niedźwiedzia, Taneczna, Złodziejska.
Piasek wydobywano od końca XVIII do początku XX wieku na potrzeby gospodarskie, a później dla hut szkła. Zakaz eksploatacji wydały władze carskie po zawaleniu się jednej z komór w której zginął mieszkaniec Nagórzyc. 
 
Od tamtej pory stały się lokalną atrakcją turystyczną, a po zamurowaniu wejść na długo zostały zapomniane.
Obecnie udostępnione do zwiedzania groty są ciekawym miejscem na mapie turystycznej regionu; )

tomaszów mazowiecki – województwo łódzkie

Mapy & ciekawostki

Rezerwat przyrody "Niebieskie Źródła"
Groty Nagórzyckie
Skansen Rzeki Pilicy
"Turyści nie wiedzą gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą gdzie będą." Paul Theroux

Dodaj komentarz