Jarosław

województwo podkarpackie

Jarosław

Zapraszamy dzisiaj do Jarosławia w województwie podkarpackim położonego nad rzeką San. Miasto, znajdujące się na skrzyżowaniu szlaków handlowych ze Śląska na Ruś i z Gdańska na Węgry, a także nad dogodną drogą wodną, miał korzystne warunki rozwoju. i handlu.
Miasto znane jest ze sławnych jarmarków jarosławskich. O rozmiarze tych wydarzeń świadczy liczba przybywających do miasta osób. Liczba ta wynosiła 30 tysięcy, przy liczbie stałych mieszkańców 3 tysiące. Nieliczni z nich mieścili się w samym mieście, większość nocowała w podmiejskich domostwach lub w namiotach i wozach. Cena za wynajęcie jednej izby w mieście na okres jarmarku (ok. 1 miesiąc) wynosiła 100–160 zł.
Obecne centrum Jarosławia posiada historyczną zabudowę z licznymi kamienicami, kościołami, klasztorami oraz przepięknym ratuszem. Na terenie miasta znajduje się kilkadziesiąt budynków wpisanych do rejestru zabytków.
Na szczególną uwagę zasługuje zespół dawnego opactwa Sióstr Benedyktynek położony na wyniosłym wzgórzu. Otoczony murami obronnymi z basztami, cechuje się wyjątkowymi walorami widokowymi. Jako ciekawostkę należy wspomnieć, że pierwotnie to na wzgórzu klasztornym ulokowany był dawny Jarosław, przeniesiony przez Władysława Opolczyka na obecną lokalizację.
Będąc w Jarosławiu obowiązkowo nalezy odwiedzić miejscow trasy podziemne. Obecnie miasto posiada dwie takie atrakcje:
Podziemna Trasa Turystyczna, Rynek 14 – jedna z najstarszych podziemnych tras turystycznych w Polsce. Poprowadzona została w rozległych podziemiach tzw. kamienicy Rydzikowej z początku XVII w. i jest pamiątką po ratowniu miasta, przez zespół prof. Feliksa Zalewskiego, przed zawaleniem w drugiej połowie XX wieku.
Podziemne Przejście Turystyczne, Rynek 4, 5, 6 – otwarta kolka lat temu trasa, znajdująca się pod trzema niegdyś kupieckimi kamienicami: Orsettich, Attavantich i Gruszewiczów. Składa się z 11 zaaranżowanych sal prezentujących historię oraz uroki miasta.

jarosław – województwo podkawrpackie

Mapy & ciekawostki

Czarna Kaplica - Opactwo Benedyktynek
„Krótka opowieść o mieście Jarosławiu w województwie podkarpackim leżącym” to zaproszenie w podróż przez dzieje tego jakże ciekawego miasta.
Książka jest próbą przedstawienia historii miasta w sposób nawiązujący do popularnych w okresie staropolskim sylw.
Jak wspomina wydawca – sylwy, zwane także „Bibliami domowymi”, najczęściej były zbiorem różnorodnych tekstów i zapisków. W prezentowanej książce narracja przeplata się ze źródłami i z autorsko opracowanymi tematami. Tak jak w sylwach, obok informacji poważnych pojawiają się i nieco lżejsze, nie brakuje również fotografii ukazujących czy to dawny Jarosław, czy też ciekawe obiekty związane z miastem i jego historią.
Swoistym znakiem jakości dla tej publikacji jest jej autorka – Krystyna Kieferling. Historyk oraz muzeolog, przez wiele lat dyrektor Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.
Książki można nabyć w informacji turystycznej przy jarosławskim rynku. Naprawdę warto, gdyż za kilka lat książką może stać prawdziwym białym krukiem i pożądaną publikacja wśród pasjonatów i kolekcjonerów 😉

„Pozdrowienie z Jarosławia. O pocztówkach jarosławskich” to obowiązkowa pozycja na półce każdego miłośnika Jarosławia oraz samego podkarpacia, a także dla kolekcjonerów pocztówek. Publikacja ta jest efektem długiej i żmudnej pracy wielu ludzi. Składa się z dwóch części – opracowania oraz albumu – i stanowi sama w sobie niezwykłą, obfitującą w szczegóły, bogatą ilustrację dla historii Jarosławia na przełomie wieków XIX i XX. Album to zbiór 919 reprodukcji unikatowych jarosławskich pocztówek i kart pocztowych wydawanych od końca XIX wieku do roku 1918, szczegółowo opisanych i skatalogowanych. Dla całości opracowane zostały indeksy osób oraz użytych nazw ulic i budynków (kamienic, willi, kościołów, szkół, gmachów użyteczności publicznej). Pocztówki ukazane na kartach albumu pochodzą ze zbiorów Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich oraz z kolekcji prywatnych. Stare pocztówki z widokami Jarosławia są nieocenionym źródłem historycznym, kopalnią wiedzy o epoce. Poczynając od samego ich wykonania w różnorodnych technikach i przy użyciu pomysłowych ozdobników, poprzez badanie widoków na nich umieszczonych, na których prześledzić można zachodzące w sylwecie urbanistycznej miasta zmiany (nawet w przypadku najdrobniejszych szczegółów architektonicznych), przeanalizować wygląd ulic, fasad, witryn sklepowych, aż po stronę verso, z której czerpać możemy niezliczone informacje o ówczesnych opiniach i światopoglądach, o więziach łączących nadawców i odbiorców korespondencji, o miejscach, gdzie docierała karta pocztowa z widokiem Jarosławia, o relacjach społecznych, a nawet kaligrafii, czy używanych zwrotach grzecznościowych. Ta szeroka analiza zbioru jarosławskich pocztówek daje możliwość odtworzenia niemal pełnego obrazu miasta i życia jego mieszkańców w omawianym okresie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

"Turyści nie wiedzą gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą gdzie będą." Paul Theroux

Dodaj komentarz