Rzeszów

województwo podkarpackie

Rzeszów

15 ciekawych miejsc w Rzeszowie

Dziś zapraszamy Was do Rzeszowa! 😀 przed nami 15 ciekawych miejsc w tym mieście (choć myślę, że spokojnie znajdziemy tu wiele więcej).
Podczas naszego spaceru po tym mieście zajrzymy m.in. do:
☆ Piwnic Rzeszowskich
☆ Muzeum Dobranocek
☆ na Plac Cichociemnych
☆ Letniego Pałacu Lubomirskich
☆ na ul.3 go maja!
Co jeszcze według Was warto zobaczyć w tym mieście ?

1. Rynek

Podczas naszych podkarpackich podróży nie mogło zabraknąć stolicy regionu Rzeszowa. Naszą uwagę zwócił pięknie odrestaurowany rynek, który jest centralnym miejscem spotkań mieszkańców i obowiązkowym miejscem odwiedzin turystów.
Obecna zabudowa pochodzi z XIX wieku i jest skutkiem pożaru, jaki nawiedził miasto w 1842 roku. Wcześniej najprawdopodobniej w rynku stały niskie domy drewniane, lub częściowo murowane z piwnicami, które zachowały się do dziś i stanowią atrakcję turystyczną. Był on miejscem ożywionego handlu wyrobami takimi jak biżuteria, ubrania, meble itd., do czasu, gdy podjęto się budowy Rynku Nowego Miasta.
Dominującą budowlą rynku jest wolno stojący w południowo-zachodnim narożu ratusz. Na jego wieży w XVII wieku istniał dzwon, którego uderzenia zezwalały na rozpoczęcie handlu rano, a po południu go kończyły.

2. Podziemna trasa turystyczna - Rzeszowskie piwnice

Piwnice rzeszowskie to obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas wizyty w tym mieście. Jeśli chcecie zanurzyć się w historii Rzeszowa, od prehistorii, przez średniowiecze do czasów nowożytnych to nie znajdziecie lepszej propozycji.
Podziemna trasa turystyczna składa się z ciągu dawnych miejskich piwnic, który znajduje się pod staromiejskim Rynkiem. Wejście do podziemi zlokalizowane jest w przy rzeszowskim Ratuszu.
Aktualnie trasa to 40 połączonych ze sobą pomieszczeń, położonych na trzech kondygnacjach, na głębokości od 0,5 do 10 metrów pod powierzchnią Rynku.
Rzeszowskie Piwnice można zwiedzać w tradycyjny oraz interaktywny sposób.
Pierwsza opcja pod nazwą „Obrazy Historii” to ścieżka dedykowana osobom, które preferują bardziej opowieści przewodnika o historii miasta i rzeszowskich podziemi.
Drugą propozycją jest ścieżka o nazwie „Interaktywna Legenda” gdzie zwiedzimy nie tylko piwnice, ale aktywnie w drużynie będzie można pokonać zadania dotyczące historii i kultury miasta, by odkryć… skarb Rzeszowa.
Nas najbrdziej zachwycił znajdujący się pod ziemią dawny trakt handlowy. No właśnie dlaczego znalazł się kilka metrów pod ziemą? Tego jak i innych ciekawostek dowiecie się podczas odwiedzin Piwnic rzeszowskich 😉

3. POMNIK CZYNU REWOLUCYJNEGO

Pomnik Czynu Rewolucyjnego znajduje się w samym centrum miasta u zbiegu alei Łukasza Cieplińskiego i alei Józefa Piłsudskiego.
Pomysłodawcą budowy pomnika był I sekretarz KW PZPR w Rzeszowie Władysław Kruczek. Monument miał upamiętniać walki toczone na Rzeszowszczyźnie.
Awangardowy kształt pomnika wzbudzał od początku liczne kontrowersje w odbiorze społecznym. Budzi różne skojarzenia niezwiązane z jego oficjalną symboliką. Kojarzony jest m.in. z oślimi uszami lub żeńskim przyrodzeniem,
Autor pomnika podkreślił, że tworząc rzeszowski Pomnik Czynu Rewolucyjnego za tło i inspirację obrał jeden z najstarszych motywów w sztuce sakralnej mający pierwiastek żeński w dominancie stylistycznej – mandorlę. Pośrodku pomnika widnieje umieszczona na tle flagi grupa rzeźbiarska tj. postać chłopa, robotnika i żołnierza. U szczytu pomnika dopatrzymy się herbu miasta Rzeszowa. Został on umieszczony na pomniku na początku XXI wieku za prezydentury Andrzeja Szlachty. Według profesora pomnik ściśle nawiązuje do wystąpień chłopskich, które miały miejsce w Małopolsce Wschodniej przed II wojną światową. Do postaci antycznej Nike oraz chłopa i robotnika przedstawionych na pomniku dodał jeszcze żołnierza, mającego symbolizować walki o niepodległość (czy obronę Polski przed okupantem).

4. zAMEK LUBOMIRSKICH

Rzeszów to niestety miasto, w którym najważniejszych zabytków nie możemy zwiedzać.
Przykładem takiego zabytku jest zamek w Rzeszowie. Ten jeden z głównych zabytków miasta wybudowany został w latach 1902–1906 na miejscu dawnego zamku Lubomirskich. Aktualnie stanowi siedzibę sądu okręgowego, do 1981 znajdowało się w nim także więzienie.
W związku z tym w weekendy zamek możemy oglądać jedynie przez „płot” lub „mur”. Czy kiedyś to się zmieni?
Czy ten piękny gmach będzie kiedyś udostępniony turystom?
Co o tym sądzicie?

5. lETNI pałac lubomirskich

Rzeszów kryje wiele pięknych zakątków. Podczas spaceru po centrum miasta natknęliśmy się na Letni Pałac Lubomirskich.
Późnobarokowa rezydencja znajduje się przy alei Lubomirskich w Rzeszowie, w pobliżu zamku. Powstała w latach 90. XVII w. na terenie dawnej winnicy Mikołaja Spytka Ligęzy, jako część większego założenia, które miało na celu stworzenie dużego kompleksu ogrodowego wokół rezydencji na zamku.
Niestety rezydencja i ogród są obecnie niedostępne dla turystów ponieważ w budynku znajduje się Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie.

6. OKRĄGŁA KŁADKA

W Rzeszowie przez jezdnię przechodzi się na okrągło, czyli jedyną w Polsce okrągła kładką.
Budowla bez wątpienia stanowi ciekawe miejsce do obserwacji jednego z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w mieście. Jej wykonanie trwało prawie 16 miesięcy. Całość wykonano na 89 wbitych w ziemię palach. Każdy z nich miał 15 metrów długości i średnicę wynoszącą 60 cm. Nieco mniejsze pale podtrzymują schody. Te mają długość od 8 do 12 metrów i średnicę ok 40 cm.
Kładka jest wyjątkowa w skali całego kraju, nie tylko ze względu na kształt – okrągły ustrój nośny i skośne podpory – ale również ze względu na wyposażenie: specjalnie hartowane i klejone szkło dla balustrady, obudowane szyby windowe, iluminację świetlną całego obiektu i wreszcie afrykańskie drewno, z którego został wykonany pomost kładki. Nawierzchnia kładki została wyłożona egzotycznym gatunkiem drewna azobe bongossi. Sprowadzone z Kamerunu azobe to jedno z najtwardszych i najodporniejszych gatunków drewna na świecie.
Budowla budzi zainteresowanie zwłaszcza w nocy, gdy jest oświetlona specjalną iluminacją.

7. MUZEUM DOBRANOCEK

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie mieści się w centrum miasta, w pobliżu rzeszowskiego rynku. Prezentowane nim eksponaty pochodzą ze zbiorów Wojciecha Jamy, która została przekazana przez niego miastu.
Obok lalek z filmów kukiełkowych, w muzeum można zobaczyć różnego rodzaju przedmioty związane z popularnymi dobranockami. Wśród nich znajdują się zabawki, książki, plakaty, walory filatelistyczne, opakowania po artykułach spożywczych, kosmetykach, często jeszcze z oryginalną zawartością.
Ozdobą kolekcji są oryginalne lalki z filmów Przygody Misia Colargola, Miś Uszatek, Plastusiowy pamiętnik, Kolorowy świat Pacyka, Maurycy i Hawranek.

8. kOŚCIÓŁ fARNY

Kościół farny pw. św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupów należał do najstarszych i najważniejszych świątyń w Rzeszowie i okolicy. W początkowym okresie istniał jako kościół pw. św. Feliksa i Adaukta, który został zbudowany w latach 1354 – 1363. Wzmianka o tej świątyni pochodzi z 1363 r. z pisma króla Kazimierza Wielkiego, do papieża Urbana V, w którym prosi papieża o nadanie odpustu spowiadającym się w tym kościele w czasie wskazanych dni. Świątynia ta zapewne uległa zniszczeniu podczas przetaczających się częstych wojen na tych terenach lub została przebudowana jeszcze przed 1390 r., gdyż od tego roku, wg podań i niekompletnych zapisów w aktach grodzkich i ziemskich, istniał już nowy, ceglano-kamienny z przyporami i jednonawowy kościół pw. św. Wojciecha i św. Stanisława.
W latach późniejszych tj. po pożarze w 1621 r., i za nowego właściciela dóbr rzeszowskich Mikołaja Spytka Ligęzy – wybudowano nawę główną w obecnym kształcie. Następnie w 1754 r. poszerzono świątynię przez dobudowanie obu naw bocznych, co nadało kościołowi obecny wygląd. W czasach tych dobrami rzeszowskimi władali Lubomirscy. Budowla ta przetrwała do dnia dzisiejszego w postaci trójwymiarowej bryły, łącząc razem styl gotycki (prezbiterium) i styl barokowy (nawy kościoła). Ołtarz główny usytuowano na całej szerokości prezbiterium z obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowanego, a powyżej z obrazami patronów kościoła. Ołtarz ten w 1932 r. został odnowiony a następnie uroczyście konsekrowany przez bpa Franciszka Bardę, Biskupa Przemyskiego. Od strony południowej, obok kościoła została w początkach XVII w., wybudowana wieża – dzwonnica, ceglano-wapienna, o prostej bryle, podstawie kwadratowej i wysokości 30,5 m.

9. STARY CMENTARZ

Stary cemntarz w Rzeszowie jest najstarszą zachowaną nekropolią miasta. Zajmuje powierzchnie 3,65 ha, pomiędzy ulicą Targową a rzeką Wisłok. Szacuje się, iż spoczywa tam ok. 40.000 ludzi.
Cmentarz został założony w 1792 roku na granicy ówczesnego miasta, gdy zgodnie z edyktem cesarza Józefa II zlikwidowano cmentarze będące w granicy miasta. Wtedy to w Rzeszowie zaprzestano pochówków na cmentarzu przy kościele farnym. Nowe miejsce do chowania zmarłych zlokalizowano na wcześniejszym cmentarzu związanym z kościołem i szpitalem św. Ducha, fundacji z 1469 roku. Mały obszar cmentarza powiększano 3-krotnie.
Oficjalnie cmentarz był czynny do 1910 roku, jednak podczas II wojny światowej chowano tu nadal ludzi. Nawet po zakończeniu działań wojennych sporadycznie odbywały się tu pochówki. Niemcy podczas II wojny światowej zabrali z cmentarza znaczną część metalowych elementów nagrobków na potrzeby wojenne. Cmentarz doznał też wiele innych uszkodzeń z rąk okupanta. Po wojnie był niszczony nadal przez wandali. Wśród władz Rzeszowa był nawet projekt by zamienić cmentarz na park i podczas prac wstępnych wycięto wiele wiekowych drzew.
Nekropolia charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością form i kształtów nagrobków. Spotyka się tu murowane grobowce, obeliski, nagrobne pomniki w formie sarkofagu, kapliczek, kolumn czy żelaznych krzyży na kamiennych cokołach. Przeważają tu dzieła klasycystyczne, aczkolwiek wiele jest też z okresu romantyzmu czy neogotyku. Spotykamy tu dzieła sztuki kamieniarskiej o wysokich walorach artystycznych, autorstwa rzeźbiarzy z Krakowa i Lwowa jak: Józefa Kuleszy, Kazimierza Chodzińskiego, Jana i Antona Schimserów czy Juliana Markowskiego.

10. SYNAGOGA staromiejska i synagoga nowomiejska

Jednym z materialnych dowodów na historyczną wielokulturowość Rzeszowa są dwie zachowane synagogi – Staromiejska stanowiąca obecnie siedzibę Archiwum Państwowego oraz Nowomiejska mieszcząca Biuro Wystaw Artystycznych.
Przyjmuje się, że Żydzi zamieszkali w Rzeszowie już w XVI w. Prawdopodobnie gmina powstała w wyniku napływu Żydów z pobliskiego Przemyśla. Pierwsza wzmianka na temat osadnictwa żydowskiego w Rzeszowie pochodzi z 1550 r. Potwierdzeniem tego faktu są odnalezione na terenie starego cmentarza przed II wojną światową macewy tj. tablice nagrobne z 1553 r. i 1586 r.
Dokładna data powstania synagogi Staromiejskiej nie jest znana, przyjmuje się, że pierwsza bożnica murowana, wzniesiona została na terenie Rzeszowa już na przełomie XVI/XVII w. prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej drewnianej synagogi. Zlokalizowana została na obrzeżach Starego Miasta po zewnętrznej stronie jego ziemno-drewnianych fortyfikacji, później włączona w obręd murów miejskich.
Dnia 6 stycznia 1686 r. właściciel Rzeszowa, Hieronim August Lubomirski, wydał przywilej zezwalający Żydom na budowę nowej synagogi. Ostatecznie wzniesiona została dopiero w latach 1705-12 według projektu włoskiego architekta Jana Chrzciciela Belottiego.
Obie synagogi Staro- i Nowomiejska objęte są ochroną konserwatorską na podstawie indywidualnego wpisu do rejestru zabytków oraz leżą na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Od 1999 r. stanowią własność Gminy Żydowskiej.

11. pLAC CICHOCIEMNYCH

Plac Cichociemnych w Rzeszowie znajduje się na niewielkim wzgórzu w centrum miasta, przy drodze prowadzącej na rynek. Jeszcze niedawno były tu kamienice mieszczańskie rozebrane podczas niemieckiej okupacji.
Obecną nazwę skwer otrzymał w roku 1991. Zagospodarowany teren upamiętnia Cichociemnych oraz transport 40 więźniów z Rzeszowa do Oświęcimia 14 czerwca 1940 roku. Znajdują się na nim kamienie z umieszczonymi na nich nazwiskami więźniów, które mają symbolizować ich pamięć.
W centrum placu znajduje się to rzeźba malarza, scenografa, reżysera, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w czasie II wojny światowej więźnia niemieckich obozów KL Auschwitz i Buchenwald – Rzeszowianina Józefa Szajny, odsłonięta 23 października 2002 roku w obecności autora.

12. SPŁYW WISŁOKIEM

Polecamy również spływ Wisłokiem na odcinku Czudec – Rzeszów 🙂 mieliśmy przyjemność inaugurować sezon kajakowy na Wisłoku!
Jeśli jesteście ciekawi:
– jak płynie się Wisłokiem do Rzeszowa
– skąd wzięła się Ptasia Wyspa na Wisłoku?
– dlaczego o Wisłoku mówimy, że jest rzeką graniczną?
Koniecznie obejrzyjcie ten odcinek Niezwykłych miejsc w Polsce!
Czy nam się podobało ? Jasne!
Spływ Wisłokiem zorganizowała nam firma Spływy kajakowe Wisłokiem – Rzeszów z Czudca, którą polecamy 😉

13. Wille secesyjne

14. Fontanna multimedialna

15. Ogrody biskupie

Spodobał Ci się nasz artykuł i film i chcesz nas wesprzeć?

Zapraszamy do linku poniżej. Nie trzeba się rejestrować ani zakładać konta 😉

 

rzeszów – województwo podkarpackie

Mapy & ciekawostki

Tadeusz Nalepa
„Do ciebie dzisiaj krzyczę w głos
Ty jesteś wszędzie wszystkim jesteś dziś
Lecz kamieniem nie bądź mi
Do ciebie pieśnią wołam panie
Bo ponoć wszystko możesz dać
Więc błagam daj mi szansę jeszcze raz
Daj mi ją ostatni raz
Już nie zmarnuję ani chwili
Bo dni straconych gorycz znam
Więc błagam daj mi szansę jeszcze raz
Daj mi ją ostatni raz”
Tak śpiewał Tadeusz Nalepa w swojej piosence „Modlitwa”, który jest nazywany Ojcem Polskiego Bluesa.
Był słynnym kompozytorem, harmonijkarzem, gitarzystą i wokalistą.
Ukończył szkołę muzyczną w Rzeszowie.
Założył zespoły Blackout i Breakout.
Na ulicy 3 – go Maja w Rzeszowie w hołdzie dla artysty został postawiony pomnik Nalepy.
Lubicie twórczość Nalepy? 😀
Sekrety Rzeszowa to skarbnica niezwykłych opowieści – wciągających niczym sensacyjna powieść. Na kolejnych stronach swoje ślady zostawiają słynni naukowcy, gwiazdy filmowe i kultowi artyści. Zaskoczą Cię zapomniane wydarzenia, które kiedyś nie schodziły z pierwszych stron gazet lub przeciwnie – były skrzętnie skrywane przez tajne służby. Odkryjesz, za co Albert Einstein cenił rzeszowskiego fizyka i dlaczego dzieci z całej okolicy straszono Bykiem i Maczugą.
Zaufaj Alinie Bosak i Katarzynie Grzebyk. One zdradzą wiele tajemnic Rzeszowa. Czy mikrus naprawdę zagrażał zaporożcowi? Kto doradził Wojciechowi Kilarowi, by zajął się komponowaniem. Dlaczego rzeszowianie zapadali się pod ziemię, a pogrzeb poety Juliana Przybosia odbył się w atmosferze skandalu? Czas odkryć, przy której ulicy w Rzeszowie urodził się Fred Zinneman, w którego filmach debiutował Marlon Brando i Meryl Streep. Bo w jakim celu Hitler przyjechał do Stępiny, może już wiesz? A to dopiero początek…
"Turyści nie wiedzą gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą gdzie będą." Paul Theroux

Dodaj komentarz