Zamek Pilcza w Smoleniu

województwo śląskie

Zamek Pilcza w Smoleniu i wzgórza zegarowe

Zamek Pilcza

Dziś chcemy Wam zaprezentować kilka ciekawostek na temat zamku Pilcza.
Piękne ruiny zamku Pilcza znajdują się w rezerwacie przyrody Smoleń.
• Niektóre z tutejszych drzew (m.in. buki, graby, modrzewie) mają ponad 240 lat!
• Spotkamy tu liczne ostańce, jary i szczeliny krasowe.
• Występują tu również rośliny chronione: wawrzynek wilczełyko, marzanka wonna, storczyk obuwik.
• Pierwsza wzmianka o zamku – 1394 rok, budowniczy – Otton z Pilczy herbu Topór.
• W 1655 roku opuszczony zamek napadli i podpalili Szwedzi – od tego czasu zaczął popadać w ruinę.
• Brama wjazdowa zamku wyposażona była w most zwodzony, którego ślady widać do dzisiaj.

zegarowe skały

Przy okazji wizyty na zamku Pilcza w Smoleniu warto wybrać się na spacer do pobliskich Skał Zegarowych w Dolinie Wodącej.
Znajdują się na szczycie wzniesienia i ich białe ściany są widoczne ponad koronami drzew. Są bardzo popularnym obiektem wspinaczki skalnej.
Nazwa Skał ma pochodzić od zegara lub dzwonu, którego bicie słychać w wigilię Bożego Narodzenia oraz w Noc Świętojańską w jaskini w Zegarowych Skałach.
W namuliskach schronisk i jaskiń wzniesienia Skał Zegarowych prowadzono badania archeologiczne. Znaleziono narzędzia krzemienne i fragmenty kości zwierząt wskazujące, że były one wielokrotnie zasiedlane przez ludzi w okresie od późnego paleolitu do średniowiecza.

JASKINIA BISNIK

Po zamku Pilcza w Smoleniu oraz Zegarowych Skałach odwiedzamy pobliską Jaskinię na Biśniku.
We wstępnych partiach jaskini nacieki są ubogie. Więcej ich jest w partiach tylnych, ale są nieco zniszczone. Są to polewy mleka wapiennego, niewielkie stalaktyty, oraz kalcytowe żebra krasowe i kaskady.
Jaskinia jest ważnym stanowiskiem archeologicznym. Systematyczne badania naukowe prowadzone są w niej od 1992 r.
Najstarsze znaleziska wydobyte z namuliska jaskini datuje się wstępnie się na ok. 270 tysięcy lat (wyniki tych badań wymagają potwierdzenia). Intensywne osadnictwo na tym terenie istniało z przerwami do czasów średniowiecza, kiedy to jaskinia w masywie Biśnika służyła jako tymczasowe schronienie. Dzięki badaniom archeologicznym poznano życie ludzi od środkowego paleolitu po czasy współczesne. Jaskinię zamieszkiwał Homo erectus.
Wydobyto i opisano także ogromne ilości kości zwierzęcych, a charakter wydobytych osadów pozwala na opisanie warunków jakie panowały na tych terenach w dawnych epokach.
W grudniu 1998 r. zamknięto jej otwór metalową kratą, która co jakiś czas przez nieznanych sprawców jest przepiłowywana, lub podkopywana.

JASKINIA zEGAR/ZEGAROWA

Dzisiaj zajrzymy do ciekawej jaskini znajdującej się w Zegarowych Skałach nieopodal zamku Pilcza w Smoleniu. A mianowicie Jaskini Zegar.
Miejscowej ludności jaskinia znana była od dawna. W piśmiennictwie wymieniana była już w 1846 r.
Wśród znalezionych szczątków zwierzęcych były m.in. kości i kły niedźwiedzia jaskiniowego, lwa jaskiniowego, hieny jaskiniowej, renifera, jelenia. Są to zwierzęta, na które polowali nasi przodkowie. Wyniki badań archeologiczno-paleontologicznych wskazują, że jaskinia była kilkakrotnie zamieszkiwana przez ludzi. Najdawniejsze ślady pobytu w niej człowieka pochodzą sprzed około 50-60 tysięcy lat. Po raz drugi ludzie pojawili się w jaskini w środkowym neolicie, później w okresie kultury przeworskiej (III-IV wiek n.e.), oraz w średniowieczu (XIV wiek)
W 1997 r. zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych aby ochronić jaskinię przed dewastacją zamknął jej główny otwór wejściowy metalową kratą, a wejście środkowe i boczne betonowymi korkami z niewielkim prześwitem.
Zamknięcie to miało również chronić prowadzone w niej wykopaliska archeologiczne przed zniszczeniem, a turystów przed wpadnięciem do wykopów. Zamknięcie jednak nie spełniło swojego zadania – wkrótce uległo zniszczeniu. Obecnie jaskinia jest dostępna, podlega jednak ochronie prawnej jako pomnik przyrody.

Smoleń- Jura Krakowsko-częstochowska – województwo śląskie

Mapy & ciekawostki

Jaki jest Wasz ulubiony zamek na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej? Macie jakieś wyjątkowe wspomnienia?
Jeżeli tak to zachęcamy do lektury książeczki pt. Legendy i opowieści niesamowite o zamkach jurajskich i duchach w nich mieszkających. Jest to zbiór legend o warowniach Jury Krakowsko-Częstochowskiej ilustrowany fragmentami XIX-wiecznych rycin autorstwa m. in. Vogla, Ordy. Po lekturze zamieszonych tu historii na pewno zwiedzaniu jurajskich warowni będzie dużo ciekawsze 😉
Legenda o Zamku w Smoleniu
Gdy nasze ziemie zostały najechane przez Tatarów, gród dzielnie stawiał czoła najeźdźcom. Pojmano wielu jeńców, którzy ledwo mieścili się w podziemiach zamku – wśród nich – tatarski książę Selim. Zakochała się w nim córka pana Pileckiego (pana na zamku). Piękna dziedziczka potajemnie odwiedzała uwięzionego w wieży ukochanego i słuchała jego opowieści o ojczyźnie. Tymczasem pan Pilecki najął swoich więźniów do kopania studni na dziedzińcu. Najeźdźcy pracowali w pocie czoła wiele dni aż studnia miała prawie 200 m głębokości i pojawiła się w niej woda. Jednak Tatarzy byli sprytni i zakopali wodę, drążąc boczne korytarze, dzięki którym przebili się do pobliskiej Jaskini Biśnik. Była to ich droga ucieczki z niewoli, pomogli uciec również swojemu księciu Selimie i jego ukochanej Bogumile… Nikt więcej o nich nie słyszał, a na dziedzińcu zamkowym pozostała do dziś głęboka studnia…
źródło:
„Legendy i opowieści niesamowite o zamkach jurajskich oraz duchach w nich mieszkających” zebrane i opisane przez Małgorzatę Budny
"Turyści nie wiedzą gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą gdzie będą." Paul Theroux

Dodaj komentarz