Kurozwęki

województwo świętokrzyskie

Kurozwęki

Zapraszamy do Kurozwęk, miejscowości znajdującej się w województwie świętokrzyskim.
Kto znajdzie tu coś dla siebie?🧐
🏰 Miłośnicy pałaców i zamków – w Kurozwękach znajduje się Pałac Popielów
🐂Miłośnicy zwierząt – spotkamy tu stado blisko 80ciu bizonów!
🍻 Fani browarów – w Kurozwękach znajduje się browar restauracyjny
🌽Fani zabawy i niespodzianek – całymi rodzinami możemy zanurzyć się w labirynt kukurydzy i rozwiązać przygotowane zadania!

pałac w kurozwękach

Początku pałacu, a raczej zamczyska, sięgają XIV wieku, kiedy to około 1400 roku Dobiesław z Kurozwęk wybudował drewniano-murowany zamek, siedzibę rodu. Początkowo zamek miał charakter obronny. Był to jeden z pierwszych murowanych zamków rycerskich w Polsce.
W ciągu stuleci przybrał on kształt, jaki możemy obecnie podziwiać. Zaskakuje on ciekawą bryłą i dobrym połączeniem najstarszych gotyckich fragmentów z późniejszymi elementami. Wnętrza i piwnice kurozwęckiego Pałacu udostępnione są do zwiedzania dla turystów, którzy mogą je podziwiać z przewodnikiem. Na życzenie organizowane są również pokazy walk rycerskich, artylerii i dawnych tańców.
Pałac w Kurozwękach to najcenniejszy i najciekawszy zabytek świeckiej architektury w okolicach Staszowa. Liczy on sześć wieków i nosi w sobie wątki różnych stylów. Pierwszy pałac powstał w rozlewiskach Czarnej przed rokiem 1400. W XV wieku został przebudowany i powiększony. Kolejna zmiana nastąpiła około 1500 roku. W XVII wieku otrzymał formę wczesnobarokową. Jednak ostateczny charakter architektoniczny pałac otrzymał w II połowie XVIII wieku, kiedy to dokonano rokokowej modernizacji całego zespołu. Ta ostatnia przebudowa ustabilizowała wygląd zabytku.
W Kurozwękach mieszkały przez kilka stuleci czołowe polskie rody magnackie. Wśród nich wyróżnić należy: Kurozwęckich, Lanckorońskich, Sołtyków.
W parku – prostopadle do pałacu – stoją dwa pawilony. Kiedyś były jednakowe, dzisiaj pierwotną „urodę” zachował tylko prawy. Powstał on w II połowie XVII wieku – w czasie, gdy pałac zamieszkiwali Sołtykowie. Wybrzuszony w środku owalnymi ryzalitami i zachęcający do wejścia otwartymi arkadami – nakryty został oryginalnym dachem mansardowym, zakończonym stożkiem. We wnętrzu znajdują się sale okrągłe i owalne z ryzalitami.

Kraina bizonów

Czy to nasz polski król puszczy? Podobny 😉 ale to jego amerykański kuzyn, mieszkaniec prerii, a mianowicie – bizon. Dzisiaj gościmy w Kurozwękach. Pod tutejszy zamek, w 2000 roku, sprawdzono 20 jałówek i 2 byki. Stado rozrosło się obecnie do ponad 80 sztuk i ciągle się zwiększa.
Bizon w warunkach naturalnych żył w olbrzymich stadach; szacuje się, że przed kolonizacją Ameryki przez Europejczyków populacja bizona amerykańskiego liczyła miliony osobników. Gatunek, będący naturalnym źródłem pożywienia rdzennych Amerykanów, uratowało od wyginięcia Amerykańskie Towarzystwo Ochrony Bizona (American Bison Society) oraz utworzenie kilku parków narodowych. W latach 90. XX wieku populację bizonów oceniano na około 20 tysięcy osobników.
Kurozwęckie stado bizonów oglądać można w naturalnych warunkach, a jednocześnie historycznym otoczeniu; zwiedzać hodowlę można pieszo, bądź wjeżdżając do wnętrza zagrody westernowym wozem „safari-bizon”. Warto posłuchać przy tym opowiadania przewodnika o ich historii oraz aktualnych anegdot z nimi związanych.

Browar popiel

Browar Popiel to ciekawe miejsce zlokalizowane przy pałacu w Kurozwękach. Odwiedziliśmy go podczas naszej drogi do Sandomierza i było warto!
Budynek browaru znajduje się w miejscu dawnych czworaków, 200 m przed pałacem. Do dyspozycji gości przygotowano dwie duże sale. Warzelnia i fermentownia browaru zlokalizowane są w części sali na parterze, tak aby odwiedzający browar mogli obserwować produkcję piwa.
Dla smakoszy możemy polecić Sarmatę czyli czerwonego dunekla, a także hibiskusowego Blonde Ale 😉

Labirynt w polu kukurydzy

Wiecie, że w Kurozwękach znajduje się pole kukurydzy, w którym znajduje się wspaniała atrakcją? Mowa o labiryncie w polu kukurydzy, który jak się domyślacie występuje sezonowo tzn. od lipca do października. 4ha labiryntu, ponad 4km ścieżek i do tego brak zasięgu w labirynice! Jednak nie martwicie się, przed wejściem do labiryntu każdy dostaje mapę, na której zaznaczone są zagadki dotyczące Kurozwęk do rozwiązania. Po środku pola kukurydzy znajduje się platforma, na którą można wejść i obejrzeć labirynt kukurydzy z góry!
Nie zapomnijcie wpisać tej atrakcji na listę Waszych przygód już w przyszłym sezonie!

kurozwęki – województwo świętokrzyskie

Mapy & ciekawostki

"Turyści nie wiedzą gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą gdzie będą." Paul Theroux

Dodaj komentarz