Zamek Kapitanowo

województwo dolnośląskie

Zamek KapitNOWO

Ścinawka średnia

Początki zamku w Kapitanowie związane są z budową XIV-wiecznego donżonu stanowiącego główną część założenia. W ciągu stuleci obiekt ulegał znaczącym przebudowom, zyskując już w XV w. kolejną wieżę o funkcjach mieszkalnych oraz zamknięty dziedziniec wewnętrzny.
Wiek XVI oraz pierwsza połowa XVII w. przyniosły dalszy rozwój zamku w duchu epoki renesansu. W okresie baroku uległ on częściowym zmianom dekoracyjnym. Obiekt użytkowany był do lat 90. XX w., w późniejszym czasie opuszczony ulegał dewastacji.
Pomimo znaczących zniszczeń zamek zachował swój charakter. Obecnie udostępniony jest dla turystów za zgodą prywatnego właściciela, prowadzącego w nim prace remontowe, które przywracają obiektowi dawny blask 🙂

Ścinawka średnia – województwo dolnośląskie

Mapy & ciekawostki

„Legendy zamków sudeckich” to ilustrowana księga ludowych i literackich podań, przedstawiająca 30 najciekawszych zamczysk Sudetów, m.in. zamek w Prudniku, Ząbkowicach Śląskich, Gniewoszowie, Zagórzu Śląskim, Bolkowie czy Czocha w Leśnej.
Publikacja poświęcona jest warowniom wyrosłych przed wiekami w głębi gór, w śródgórskich kotlinach lub w najbliższej okolicy sudeckich wierchów; obiektów do dziś zachowujących swój blask, jak i pozostających w ruinie. Autor przedstawia pokrótce dzieje każdego zamku, a następnie związane z nim legendy. Na nowo ożywają duchy i zjawy, święci i diabły, okrutni panowie i dzielni junacy, namiętni kochankowie i bezwzględni zbójcy.
"Turyści nie wiedzą gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą gdzie będą." Paul Theroux

Dodaj komentarz