Biebrzański Park Narodowy

województwo podlaskie

Biebrzański Park nawrodowy

Nasze biebrzańskie przygody chcieliśmy rozpocząć od tutejszego Parku Narodowego, który obejmuje dolinę Biebrzy począwszy od ujścia Niedźwiedzicy do Biebrzy, a skończywszy na ujściu Biebrzy do Narwi.
Niemal cały bieg Biebrzy znajduje się na terenie parku (ok. 155 km). Ochronę tego terenu zapoczątkowano w latach międzywojennych, tworząc dwa rezerwaty: Czerwone Bagno (w zmienionych granicach istniejący do dziś) oraz Grzędy.
Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego spotyka się zbiorowiska wodne, bagienne, torfowiskowe, szuwary, a także zbiorowiska leśne (olsy, brzeziny, łęgi). Szczególnie cenna jest duża grupa zbiorowisk mechowiskowych, zawierających liczne gatunki rzadkie i reliktowe (brzoza niska, wierzba lapońska, gnidosz królewski), zanikające w innych częściach kraju.
Na Bagnach Biebrzańskich gniazduje wiele gatunków ptaków związanych ze środowiskiem bagiennym. Występują tu izolowane stanowiska lęgowe gatunków borealnych, a także gatunków, których centrum zasięgu geograficznego znajduje się w strefie tajgi i tundry. Ponadto Kotlina Biebrzańska ma ogromne znaczenie dla wielu gatunków ptaków żerujących oraz wypoczywających w czasie corocznych wędrówek.
Najbardziej charakterystycznym ssakiem Biebrzańskiego PN jest łoś, dla którego park jest największą ostoją w Polsce. Ich liczebność wynosi tu około 400 sztuk.

rezerwat przyrody czerwone bagno

W samym środku Europy do dziś zachował się prawie pierwotny obszar bagienny, dziki i słabo zaludniony, miejscami wręcz bezludny – to Czerwone Bagno.
W środkowym basenie Biebrzy już w okresie międzywojennym istniały dwa rezerwaty przyrody: Czerwone Bagno i Grzędy. Zostały one połączone w roku 1981, a powierzchnia obszaru chronionego wzrosła do 11 629,75 ha. Występują tu regularne wały wydmowe zwane grzędami i grądami.
Istniejące rezerwaty oraz działalność Towarzystwa Biebrzańskiego spowodowały utworzenie Biebrzańskiego Parku Krajobrazowego w roku 1989, który rozporządzeniem RM z dnia 9 września 1993 roku został przekształcony w Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu-Twierdzy. Z chwilą utworzenia parku narodowego Czerwone Bagno stało się strefą ochrony ścisłej o powierzchni 2569 ha.
Tereny bagien i lasów nie tylko są ostoją zwierząt, ale także udzielały schronienia uczestnikom powstań narodowych i walk partyzanckich. Położona w obrębie Czerwonego Bagna wieś Grzędy w roku 1943, w ramach odwetu za akty dywersyjne, została spacyfikowana, a mieszkańcy zostali wymordowani przez Niemców.
Cennym walorem Czerwonego Bagna są naturalne warunki siedliskowe zwierząt. Przez rezerwat prowadzi kilka znakowanych szlaków turystycznych oraz 700-metrowa ścieżka dydaktyczna, która kończy się platformą widokową, z której można podziwiać panoramę.

czerwone bagno – biebrzański park narodowy

Mapy & ciekawostki

Jeśli faascynują Cię ptaki i ich śpiew? Do tego lubisz aktywnie spędzać czas oraz interesuje Cię świat dookoła? Nie ma na co czekać tylko trzeba zabraćprzewodnik do plecaka lub walizki, sięgnąć po lornetkę i nauczć się rozpoznawać gatunki ptaków.
Będąc na kajakch i nie tylko staramy sie zabierać ze sobą przewodnik Andrzeja Kruszewicza. Tak również był w Biebrzańskim Parku Narodowym. To naprawdę fajna zabawa, a do tego można zadziwisz swą wiedzą przyjaciół i znajomych.
Dobrze wiedzieć jakie gatunki ptaków gniazdują w Polsce, jakie są ich zwyczaje i tryb życia, oraz przede wszystkim jak się wobec nich zachować. Polecamy z całego serca!
„Kiedy muszę się odtworzyć, szukam najciemniejszego lasu, najgęstszego i nieprzeniknionego bagna: oto siła, kwintesencja Natury … ogromna, dzika, okropna matka nas wszystkich, Natura.”
(Henry David Thoreau)
Przejście przez Czerwone Bagno w Biebrzańskim Parku Narodowym było tego rodzaju doświadczeniem! Z jednej strony trzeba się poddać naturze, zaufać jej, być czujnym, obserwować… Z drugiej strony przyroda uczy pokory, współpracy, pokazuje nam jakie jest nasze miejsce we Wszechświecie.
Osobiście naszła mnie refleksja, że każdy raz w roku powinien przejść się przez bagna, by jego ego ustawiło się we właściwym miejscu 🙂 polecam!
"Turyści nie wiedzą gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą gdzie będą." Paul Theroux

Dodaj komentarz