województwo pomorskie

Malbork

Zamek w malborku

14 września 1309 roku wielki mistrz Zakonu Siegfried von Feuchtwangen przeniósł do Malborka swój urząd. Zamek awansował do roli stolicy jednego z najpotężniejszych państw na południowym wybrzeżu Bałtyku. Rychło okazało się, że w swojej dotychczasowej postaci nie może on spełniać nowych funkcji.
Trwająca blisko czterdzieści lat rozbudowa przekształciła dom konwentualny w silnie umocniony Zamek Wysoki. Otoczony głębokimi fosami i kilkoma pierścieniami murów obronnych zawierał szereg reprezentacyjnych pomieszczeń. M.in.: kościół Najświętszej Marii Panny powiększony o nowe prezbiterium i położoną pod nim kaplicę św. Anny – miejsce pochówków wielkich mistrzów. Dawne podzamcze także uległo rozbudowie, stając się obszernym i funkcjonalnym Zamkiem Średnim dostępnym dla rycerzy – gości z Europy Zachodniej.
Oprócz pomieszczeń mieszkalnych, znajdował się tu Wielki Refektarz – największą salą na zamku, przykrytą pięknym sklepieniem palmowym, Infirmeria dla starszych i chorych braci oraz Pałac Wielkich Mistrzów.
W XIV i pierwszej połowie XV wieku założono i rozbudowano trzecią część warowni – Zamek Niski zwany odtąd Przedzamczem. Umieszczono tu m.in. Karwan – wielką zbrojownię na działa i wozy bojowe, spichlerz nad brzegiem Nogatu oraz szereg budynków gospodarczych (ludwisarnię, stajnie, browar, etc). Przy jednym z nich znajdowała się kaplica św. Wawrzyńca, przeznaczona dla służby zamkowej. Całość otaczały fosy i mury obronne z licznymi wieżami, połączone z umocnieniami miasta Malborka.
Zamek jest dziś siedzibą żywego ośrodka muzealnego, ściągającego każdego roku ponad półmilionową rzeszę turystów z całego świata. Jest miejscem spotkań ludzi nauki i kultury, dziennikarzy i polityków, jest plenerem nowo powstających filmów i odbywających się często koncertów.
Zachęcamy do odwiedzenia!

MALBORK – województwo POMORSKIE

Mapy & ciekawostki

Zapraszamy do lektury Vademecum Zamku w Malborku. Ta największa średniowieczna twierdza w Europie została w sposób ciekawy opisana przez Marka Stokowskiego oraz Janusza Turpindę w prezentowanej przez nas książce.
Autorzy wprowadzają nas w dzieje Zakonu Krzyżackiego od czasów jego powstania pod murami Akki, przez rozwój nowoczesnego państwa zakonnego w Prusach aż po jego kasatę w tym rejonie w wyniku złożenia hołdu lennego przez Albrechta Hohenzollerna. Tłem tych wszystkich wydarzeń jest właśnie zamek w Malborku będący przez wieki stolicą wielkich mistrzów.
Jednak dzieje Malborka to nie tylko państwo zakonne ale równieżv polske panowanie w tym rejonie. Trwało ono przez wieki gdyż Malbork stał się w XV w (jeszcze w trakcie istenienia państwa krzyżackiego) stolicą województwa malborskiego, najlepiej rozwiniętego oraz najbogatszego regionu Rzeczpospolitej. Zamek pełnił wówczas rolę rezydencji królów polskich.
Estetyczne i ciekawe wydanie książki dopełniają przepiękne ilustracje, które pozwolą nam się przenieść na zamek i poczuć jego gotycki, średniowieczny klimat. Jest pozycja obowiązkowa dla każdego pajonata Zakonu Krzyżackiego oraz ciekawa propozycja to lektury przed odwiedzeniem tego miejsca.
Zachęcamy do lektury
"Turyści nie wiedzą gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą gdzie będą." Paul Theroux